sobota, 6 lipca 2013

Bycie mnichem


Styl życia mnicha daje poczucie olbrzymiej wolności i swobody już od samego początku. Wielu młodych mnichów tego doświadcza, jednak z uwagi na stowarzyszanie się z nieodpowiednimi osobami, i nie praktykowanie w zgodzie z Dhammą, to poczucie szczęścia szybko ich opuszcza.

Dzieje się to jednak z powodu błędnego praktykowania Dhammy. Praktykując odpowiednio, nawet jeszcze przed osiągnięciem poziomu ariya mnich odczuwa wielkie zadowolenie, a to dlatego że choć jego mądrość absolutnie nie dorównuje mądrości Buddów, to jednak jego styl życia jest właśnie stylem życia wielkich mędrców, którzy potrafili rozpoznać i odrzucić to co w życiu nie ma większego znaczenia, a do czego tak przywiązani są zwykli ludzie, i odejść w bezdomność w poszukiwaniu tego co niezrodzone.

Przedstawione tu Sutty oczywiście nie wyczerpują tematu, ale dają ogólne pojęcie, jak powinno wyglądać życie mnicha i w jaki sposób powinien on praktykować.